, 23-24 Ocak 2013 Hasta İletişimi Zirvesi “Hasta İçgörüleri” | PRS